Forstå etablerings omkostningerne ved optagelse af realkreditlån

08/06/2023
 / 
admin

Etablering af realkreditlån

Når man etablerer et realkreditlån, pålægges der visse omkostninger, der skal betales til både Staten og realkreditinstituttet. I artiklen beskriver vi hvilke etableringsomkostninger der er ved optagelse af realkreditlån.

 

Etablerings omkostninger til staten (afgifter)

Der pålægges en tinglysningsafgift til staten, hver gang et lån et nyt lån optages eller et eksisterende lån forhøjes i forbindelse med f.eks. en låneomlægning.

Tinglysningsafgiften består af to dele, et fast beløb og et variabelt beløb:

Den faste tinglysningsafgift er på 1.640 kr. (2023).

Derudover betales der et variabelt beløb, en procentvis tinglysningsafgift, på 1,45% af nye lån eller forhøjelser af eksisterende lån. Denne tinglysningsafgift skal dog ikke betales ved omlægning af eksisterende lån, hvor lånet ikke forhøjes.

Tinglysningsomkostningerne til staten er ens, uanset hvilket realkreditinstitut man vælger. Tinglysningsomkostningerne kan ikke forhandles uanset hvilket realkreditselskab du er ved.
 

Lånetilbud

Ved at få et lånetilbud sikrer man sig prisen på lånet, selvom kursen på obligationerne senere stiger over 100. Nogle realkreditinstitutter har dog begrænsninger i udbetalingen af lån, når kursen er over 100. Eventuelle forbehold vil fremgå af lånetilbuddet.
 

Lånesagsgebyr

Ved etablering af et realkreditlån betaler man et gebyr til realkreditinstituttet. Standardprisen ligger typisk mellem ca. 2.000 kr. og 4.000 kr., men prisen kan ofte forhandles. Nogle steder kan man opnå rabat, hvis man er en god kunde og i de fleste tilfælde kan man få rabat som ny kunde. Der er desuden gode muligheder for at opnå rabat, hvis man tilfører realkreditinstituttet et nyt lån.
 

Tinglysnings service

Inden lånet kan udbetales, skal det tilhørende pantebrev tinglyses. Normalt varetager enten pengeinstituttet eller realkreditinstituttet denne opgave. Det er ligegyldigt, hvem der varetager det, da begge har rådgivnings- og erstatningsansvar, hvis der opstår problemer.

Hvis man kun har realkreditlån i sin bolig, er gebyret normalt mellem ca. 1.500 kr. og 4.000 kr., inklusive gebyr for kurskontrakt. Hvis der er andre lån i boligen, f.eks. pantebreve, er gebyret typisk ca. 500 kr. højere. Dette skyldes, at pantebrevet skal sendes til tinglysning med en note om det nye lån.

Prisen for tinglysningsservice kan også forhandles, især hvis man har andre arrangementer med pengeinstituttet (banken). Hvis man f.eks. har en kapital- eller ratepension eller banklån, er pengeinstituttet normalt åbent for forhandlinger.

Det er en god idé at betragte gebyret for tinglysningsservice og lånesagsgebyret under ét, så hvis det ene gebyr er højt, skal det andet være lavt.
 

Gebyr for kurskontrakt

Gebyret for en kurskontrakt ved et nyt lån kan typisk være omkring 500 kr., og der vil være et fradrag i kursen.
 

Fradrag i kurskontrakt

Fradraget i kursen opstår, fordi obligationsrenten er højere end bankrenten. Fradragets størrelse afhænger af obligationsrenten og løbetiden for kurskontrakten. De forskellige penge- og realkreditinstitutter beregner fradraget forskelligt, og de kan også bruge forskellige udgangspunkter for obligationskursen. Ved sammenligning bør man derfor spørge efter den kurs, man kan opnå efter fradrag af kurtage.
 

Kurtage

Ved handel med obligationer eller udbetaling af realkreditlån skal der betales kurtage og eventuel kursskæring. Kurtagen er normalt på 0,15%, og kursskæringen er normalt på 0,20%. Nogle steder har ingen kursskæring, så man bør fokusere på den kurs, man faktisk bliver afregnet til.

Når obligationerne skal sælges, koster det et gebyr for salget. Det er dette beløb, der også bliver kaldt kursskæring. Det er et tillæg eller et fradrag, der bliver lagt oveni den reelle salgspris.
 

Gebyr ved tidlig indfrielse

Hvis man omlægger sit lån og det gamle lån skal indfries, opkræver realkreditinstituttet et gebyr. Gebyrets størrelse varierer fra ca. 500 kr. hos de billigste realkreditinstitutter til ca. 1.000 kr. hos de dyreste.

Hvis du skal til at optage nyt lån, så kontakt os for at finde den bedste bank og bankrådgiver til dig. Udfyld vores formular her.