Låneomlægning – Hvornår bør du overveje at ændre dine realkreditlån?

08/06/2023
 / 
admin

Omlægning af lån

Når du vælger at omlægge dit realkreditlån, skifter du i virkeligheden blot dit nuværende realkreditlån ud med et nyt. Renten på lånemarkedet ændrer sig over tid, hvilket kan give forskellige muligheder, især når du har et realkreditlån med fast rente. Denne artikel vil give dig mere information om dine muligheder for at skifte til eller fra et fastforrentet lån.

 

Hvornår er det fordelagtigt at konvertere dit fastforrentet realkreditlån?

Ved at konvertere dit realkreditlån kan du enten reducere din månedlige ydelse eller din restgæld på lånet. Dette sker, når:

  • Du konverterer til et lån med højere rente, hvilket reducerer din restgæld (opkonvertering)
  • Du konverterer til et lån med lavere rente, hvilket reducerer din ydelse (nedkonvertering)

 

Hvornår bør du overveje at omlægge dine realkreditlån?

Der er flere grunde til at overveje en omlægning af dine realkreditlån. Herunder nævner vi nogle typiske situationer, hvor omlægning af realkreditlån kan være relevant:

Faldende rente: Du kan omlægge dit realkreditlån og opnå en lavere månedlig ydelse.

Stigende rente: Renten stiger, og det samme gør kurserne. Nu kan du omlægge dit realkreditlån og konvertere det til et realkreditlån med en højere rente, samtidig med at du opn

år en kursgevinst og reducerer din restgæld.

Refinansiering: Når dit realkreditlån udløber, skal det omlægges. Dette kaldes refinansiering.

Profilskift: For eksempel, hvis du har det samme realkreditlån i samme realkreditinstitut, og skifter fra et F1-lån til en F5-lån – dette kaldes et profilskift eller omlægning af realkreditlån.

Stigning i boligværdi: Hvis din bolig er steget i værdi, og du har banklån i boligen, kan du typisk omlægge banklånet til et realkreditlån. Dermed kan du spare penge hver måned, da renten på realkreditlån typisk er lavere end på banklån i boligen.

Behov for økonomisk fleksibilitet: Hvis du har brug for likviditet og fleksibilitet i din økonomi, er det billigste lånealternativ ofte et realkreditlån. Det kan derfor være en fordel at omlægge lånet og låne i din bolig.

Hvilke typer lånekonvertering findes der?

Der er generelt tre typer låneomlægning:

  • Opkonvertering
  • Nedkonvertering
  • Skrå konvertering

Opkonvertering: Reducer din gæld, når renten stiger

Hvis du har et fastforrentet realkreditlån, har du mulighed for at reducere din gæld, når renten stiger, ved at omlægge til et nyt realkreditlån med en højere fast rente. Dette kaldes også opkonvertering.

Muligheden for at opnå en lavere gæld opstår, fordi kursen på dit realkreditlån falder, når renterne på de finansielle markeder stiger. Du kan derfor indfri dit realkreditlån til en lavere pris end det beløb, du skylder.

På grund af den højere rente vil gevinsterne ved den lavere gæld imidlertid blive opvejet over tid, da renteudgifterne på realkreditlånet stiger. Gevinsten ved en opkonvertering realiseres kun, hvis renten falder igen inden for en vis periode, så du kan omlægge dit realkreditlån til en lavere rente. Dette kaldes også en nedkonvertering.

Vær opmærksom på at uden en ny rentenedgang kan opkonverteringen ende med at være en ugunstig forretning. Du ved derfor først om det har været gunstigt, når du har konverteret to gange.

Nedkonvertering: Få lavere ydelse, når renten falder

Når renten på markedet falder, kan du, hvis du har et fastforrentet realkreditlån, spare penge hver måned ved at foretage en nedkonvertering.

Nedkonvertering indebærer at skifte dit eksisterende realkreditlån til et nyt lån med en lavere fast rente. Dette giver dig en lavere løbende ydelse på dit realkreditlån, da rentebetalingen bliver mindre.

Besparelsen fra den lavere ydelse kan bruges til opsparing eller til at afbetale dit nye realkreditlån hurtigere. Ved en nedkonvertering stiger din restgæld på grund af omkostninger og kursfald. Hvis du foretager en nedkonvertering, og rentemarkedet stiger på et senere tidspunkt, vil du også have bedre muligheder for at foretage en opkonvertering, hvor restgælden på realkreditlånet kan reduceres.

Skrå konvertering: Skift fra fast til variabel rente eller omvendt

Når renten stiger, kan du overveje at skifte dit realkreditlån med fast rente til et realkreditlån med variabel rente. Dette kaldes også skrå konvertering. På denne måde kan du ofte opnå både lavere gæld og lavere rente. Dog kræver det, at du har god økonomisk fleksibilitet, da du kan risikere, at renten fortsætter med at stige ind fremtiden. En skrå konvertering kan imidlertid være risikoforøgende, idet ens ydelse nu kan svinge med renten og dermed både kan stige og falde.

En skrå konvertering – fra variable til fast rente – kan også være relevant, når du har et realkreditlån med variabel rente og ønsker mere sikkerhed mod rentestigninger, og derfor ønsker at skifte til et lån med fast rente. Med et fastforrentet realkreditlån får du også et lån, der er mere følsomt over for kursændringer og ofte med højere ydelse og restgæld.

Hvis du skal til at omlægge dit lån, så kontakt os for at finde den bedste bank og bankrådgiver til dig.

Udfyld vores formular her.