VidensBankr: Hvorfor skal banken kende dit budget ved bankskifte? 

18/05/2023
 / 
admin

Banken vurderer dig ud fra en række parametre

Banken og dit budget går hånd i hånd, når banken skal vurdere om de ønsker dig som ny kunde. Dette gør de ud fra disse parametre.  

  • Din tilbagebetalingskapacitet – om du kan afdrage på eventuelle lån.  
  • Din betalingshistorik – om du overholder afdrag på eksisterende lån.  
  • Din indtjening og udgiftsbalance – om der er balance i dit budget.  
  • Antal lån du har – om du har boliglån, kreditkort, personlige lån eller lignende.  
  • Hvor mange produkter du har hos din bank – om du har lån, investeringer, pensioner og forsikringer gennem din bank. 
  • Din formue – det du ejer. 

Her er dit budget et vigtigt parameter og et af de bedste argumenter, du har over for banken i forhold til at vise, hvor god og sikker kunde du er for dem. Jo mere du kan understøtte denne argumentation, kombineret med hvor godt match du er for banken, jo bedre vilkår vil du få. 

Når du starter med at oprette et budget, er det klogt at tage sig god tid. Derudover er det nødvendigt at have adgang til dine bankoplysninger, så du kan identificere de udgifter, du har i løbet af året. 

Du kan for eksempel anvende din mobilbank eller netbank i din nuværende bank, hvor du let kan få adgang til din indkomst og udgifter og dine forbrugsoplysninger på både månedlig og årlig basis. 

Når du laver et budget, skal du have en forståelse af dine samlede indtægter og udgifter. For at få det bedste resultat ud af dit budget, er det vigtigt at medtage alle udgifter i budgettet. 

Del dit budget op for et bedre overblik

Fastlagte udgifter: Omfatter udgifter til din bolig, abonnementer, forsikring, fagforening og arbejdsløshedskasser m.m.
Variable udgifter: Inkluderer omkostninger til mad, tøj, spisning ude, tandlægebesøg, gaver og frisørbehandlinger m.m.
Sæsonmæssige udgifter: Dækker omkostninger til sommer- og vinterferier og julegaveindkøb m.m.
Uforudsigelige udgifter: Kan omfatte uventede tandlægeregninger eller ekstra elregninger. 

Start med faste udgifter 

Fastlagte udgifter kan være månedlige, kvartalsmæssige, halvårlige eller årlige. 

Når du udfylder budgettet, skal du fordele alle årets udgifter ligeligt på alle måneder. På den måde undgår du, at nogle måneder bliver mere udgiftstunge end andre, så du har et fast månedligt beløb til dækning af dine faste udgifter, uanset hvornår de falder på året. 

Kvartalsvise udgifter kan f.eks. være el-, vand- eller gasregninger. Halvårlige udgifter kan f.eks. være licensbetalinger. Årlige udgifter kan f.eks. være forsikringsbetalinger. 

Hvis du har gæld, f.eks. et boliglån, skal du også medtage det månedlige afdrag på gælden samt eventuelle renter. 

Variable udgifter 

Variable udgifter kan dække alt fra tøj og cafebesøg til tandlægeregninger og frisørbesøg. 

Nogle mobilbanker har katogier for forbrug. Men denne funktion kan du hurtigt få et overblik over hvor meget du bruger og på hvad.  

Ved at lægge et budget får du hurtigt et indblik i dine forbrugsvaner og kan måske se, hvor du kan spare. 

Sæsonbetingede udgifter 

Julegaver kommer hvert år og kan ofte være en dyr post i budgettet. Det samme gælder for sommer- og vinterferier, hvor vi gerne vil have økonomisk råderum til at rejse. 

Det er en god idé at medtage disse udgifter i budgetskemaet, så du er sikker på, at pengene rækker, når det bliver aktuelt. 

Du kan f.eks. oprette en opsparing, hvor du sætter penge til side hver måned til ferier. Dét kan også styrke budgettet i de mere udgiftstunge måneder. 

De faste udgifter er yderst vigtigt ved bankskifte 

De faste udgifter er med til at beregne dit rådighedsbeløb. Det er det beløb, som du har til rådighed, når dine faste udgifter er betalt.  

Hvis du er en husstand med to voksne, er det den samlede løn fratrukket alle fælles og separate faste udgifter. Det er vigtigt at huske, at det kun er faste udgifter, der skal trækkes fra og ikke de variable udgifter.  

Skal vi hjælpe dig med at finde en ny og bedre bank, så udfyld vores formular her.